Sběr železného šrotu edit delete

12.4.2013 | Bohumír Nikl

Služby města Ždírec nad Doubravou uskuteční sběr železného šrotu. Sběr železného šrotu proběhne 17. a 18. dubna, vždy od 8.00 hod. do 14.00 hod. ve Ždírci nad Doubravou.

Železný šrot a jiný kovový odpad můžete v den sběru připravit k silnici nebo místní komunikaci, odkud bude odvezen. Bude-li někdo potřebovat železný šrot odnést přímo od domu nebo ze zahrádky, dejte předem vědět, pracovníci služeb města vše zařídí.

Finanční částka za odevzdaný železný šrot bude použita na zdravotnictví a sociální služby, po schválení radou města.

Informace na MěÚ Ždírec n. D. na tel. č. 602 493 451, 569 694 024, e-mail: nikl.b@zdirec.cz nebo Sužeb města Ždírec n. D. na tel. č. 608 320 077, 569 694 023, e-mail: sluzby@zdirec.cz.