Stanovení ceny stočného za vypouštění srážkových vod na rok 2019. edit delete

25.10.2018 | Jana Uchytilová

Rada města na svém zasedání ze dne 24.10.2018 schválila výši ceny stočného za odvod 1m³ srážkových vod vypouštěných do kanalizace ve správě města v průmyslové zóně I-JIH a II-sever v roce 2019 na částku 14,78 Kč/m³ a rok bez DPH. 

Soubory ke stažení: