Stanovení ceny stočného za vypouštění srážkových vod. edit delete

23.11.2017 | Jana Uchytilová

Rada města na svém zasedání ze dne 22.11.2017 schválila výši ceny stočného za odvod 1m3 srážkových vod vypouštěných do kanalizace ve správě města v průmyslové zóně I-JIH a II-SEVER v roce 2018 na částku 17,-Kč/m3 včetně DPH.

Soubory ke stažení: