Tříděním odpadu ke zlepšování životního prostředí edit delete

2.7.2013 | Bohumír Nikl

Občané Ždírce nad Doubravou v loňském roce vytřídili v rámci systému EKO-KOM celkem 292,946 t odpadu, který byl dále předán k využití. Jedná se o papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony.

Díky fungujícímu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadu jsme i my přispěli ke zlepšení životního prostředí a ke snížení "uhlíkové stopy".

V roce 2012 bylo díky tříděnému sběru a recyklaci využitelných složek komunálního odpadu prostřednictvím systému EKO-KOM uspořeno 27 034 318 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 300 000 domácností. Systém EKO-KOM přispěl ke snížení emisí o 1 114 840 tun CO2 ekvivalentu, což představuje více než 1% celkových skleníkových plynů ČR.