Úplná uzavírka silnice I/34 v úseku Nové Ransko - Ždírec nad Doubravou od 14. 8. 2017 edit delete

9.8.2017 | Jan Martinec

V pondělí 14. srpna 2017 bude pro veškerý provoz uzavřen úsek silnice I/34 mezi Ždírcem n.D. a Novým Ranskem z důvodu kompletní demolice mostu č. 34-049. Uzavírka je povolena do 31. října 2017. 

Důvodem úplné uzavírky bylo zjištění skutečného stavu mostu po odbourání vrchních konstrukčních vrstev. Stav konstrukcí nesnese odklad opravy a je takový, že most je na konci své životnosti a jakákoliv provizoria jsou nevhodná. Spol. MADOS, dodavatel stavby, položí před uzavřením mostu po pravé straně ve směru na Nové Ransko lávku pro pěší a cyklisty.

Pro zaměstnance spol. Slévárna a modelárna Nové Ransko a A-Z mont bude na uzavřené silnici I/34 v rpostoru před mostem vyhrazeno parkoviště pro odstavení osobních automobilů.

Místní komunikace Nové Ransko - Staré Ransko a dále směr Ždírec n.D. (most přes Doubravku) bude uzavřena pro veškerý provoz. Bude zde povolen pouze provoz autobusů, vozidel IZS a dále vozidel zemědělců a firem, které zde provádí stavbu Nového rybníka a případně provádí těžbu v lesích. Povolenky bude vydávat Městský úřad Ždírec nad Doubravou. Provoz na uzavřeném úseku bude řízen světelnou signalizací.