Veřejnoprávní smlouva č.1/2019. edit delete

7.1.2019 | Jana Uchytilová

Zastupitelstvo města schválilo dne 13.12.2018 dotace/dary pro spolky a sdružení na rok 2019. Dle §10 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje poskytovatel dotace na své elektronické desce takové veřejnoprávní smlouvy, kdy je poskytovaná dotace o objemu 50 000 Kč a více.

Soubory ke stažení: