Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost Krucemburk edit delete

21.12.2015 | Libor Málek

Dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je město povinno zveřejnit veřejnoprávní smlouvu do 30 ti dnů od podpisu smlouvy na dobu minimálně 3 let od jejího zveřejnění na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup.

Soubory ke stažení: