Výběr poplatku za stočné v místních částech v měsíci květnu edit delete

22.4.2014 | Vendula Ondráčková

V měsíci květnu bude prostřednictvím Soustředěného inkasa plateb obyvatelstvu (SIPO) vybírán poplatek za stočné za rok 2013. Cena za stočné byla pro rok 2013 stanovena na 12,-Kč za m3 pro místní části  Benátky, Kohoutov, Horní Studenec, Nový Studenec a část Nového Ranska - odběratelé vypouštějící odpadní vody do kanalizace neukončené ČOV. U kanalizace na Novém Ransku, která je napojena na čistírnu odpadních vod Slévárny a modelárny Nové Ransko je stanovena na 17,-Kč. za m3.