Žďárská ulice - výstavba chodníků edit delete

24.7.2012 | Jan Martinec

Společnost STRABAG finišuje na stavbě chodníků na Žďárské ulici. Celkové náklady na výstavbu chodníků, parkoviště u hasičské zbrojnice, veřejného osvětlení a lávky přes Jánský potok dosáhnou částky 6 439 971,-Kč. Město získá na stavbu bezbariérových chodníků a lávky dotaci ve výši 2,4 mil.Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

pravostranný chodník

Žďárská ulice