Bohoslužby o velikonočním týdnu edit delete

21.3.2011 | Soňa Zvolánková

17. 4. Květná neděle

Krucemburk, kostel sv. Mikuláše - mše sv. v 8.00 hod., svěcení  

ratolestí

Horní Studenec, kostel sv. Václava - mše sv. v 9.30 hod.

Vojnův Městec, kostel sv. Ondřeje - mše sv. v 11.00 hod.

Sobiňov – Sopoty, kostel Navštívení P. Marie - mše sv. v 18.00

hod.

 

21. 4. Zelený čtvrtek

Krucemburk - mše sv. na památku poslední večeře, 18.00 hod.,

do 22.00 hod adorace

 

22. 4. Velký pátek

Krucemburk – odpoledne možnost adorace

18.00 hod. – obřady Velkého pátku

20.00 hod. – tradiční křížová cesta od kostela ke Třem křížům

 

23. 4. Bílá sobota

Krucemburk – 20.00 hod. – slavnost Vzkříšení

 

24. 4. Hod Boží velikonoční

Krucemburk - mše sv. v 8.00 hod.

16.00 hod. VELIKONOČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ

HUDBY

Horní Studenec - mše sv. v 9.30 hod.

Vojnův Městec - mše sv. v 11.00 hod.

Sobiňov – Sopoty - mše sv. v 18.00 hod.

 

25. 4. Velikonoční pondělí

Krucemburk - mše sv. v 9.30 hod.