Filmové léto ve Ždírci n.D. přispělo na na Konto BARIÉRY částkou 18.749,-Kč. edit delete

28.8.2018 | Bohumír Nikl

Od pondělí 20. srpna do pátku 24. srpna se konalo na náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou Filmové léto 2018. Na tomto Filmovém létu 2018 promítal Kinematograf bratří Čadíků. Kinematograf promítál české filmy, které v letošním roce na ždírecké náměstí přilákalo velké množství návštěvníků, jak místních, tak z okolí. Pro diváky bylo na náměstí připraveno velice pěkné zázemí i s občerstvením.
Cílem Kinematografu bratří Čadíků není jen kulturní přínos, ale i charitativní účel. Při projekci filmů se vybíralo dobrovolné vstupné, které se posílá na nadační fond Konto Bariéry.
Filmové léto ve Ždírci n. D. bylo i tímto charitativním směrem velice úspěšné. Na dobrovolném vstupném, které se posílá na nadaci Konto BARIÉRY, se vybralo 18.749,-Kč. Všem divákům, kteří přispěli patří veliké poděkování.