Pozvánka na koncert skupiny BeneBend edit delete

6.2.2012 | Soňa Zvolánková

Občanské sdružení Benediktus z Chotěboře vás srdečně zve

na koncert své hudební skupiny BeneBend,

který se bude konat 9. února v 18.00 hod. v sále kina ve Ždírci nad Doubravou.

Protože se jedná o netradiční záležitost, dovolte nám několik slov nejen o kapele, ale i o našem občanském sdružení. Benediktus se již 11 let stará o lidi s postižením v celém regionu. V Chotěboři a na Modletíně ve svých prostorách poskytuje tzv. „odlehčovací službu“, klienti se učí vykonávat jednoduché manuální práce v řemeslných dílnách a podílejí se na vytváření krásných ručních výrobků. Pod vedením našich pracovníků pracují v dílně keramické, tkalcovské a výtvarné. Někteří z klientů jsou již v Benediktu zaměstnáni, což významně přispívá k vyššímu pracovnímu uplatnění lidí s mentálním postižením.

Další činností je arteterapie, zvláště pak aktivní provozování hudby v kapele BeneBend. Tato originální skupina se skládá ze zaměstnanců, klientů a dobrovolníků Benediktu a hraje převážně svou původní tvorbu. Má za sebou již mnoho vystoupení na plesech a různých benefičních akcích, mimo jiné též společný koncert s Hradišťanem Jiřího Pavlici. Pokud tedy chcete prožít hezké chvíle s jedinečnou muzikantskou sestavou, přijďte se na koncert podívat.

Součástí celé akce bude i promítání a následná beseda o práci a poslání občanského sdružení Benediktus, a také prodejní výstavka výrobků ze všech našich dílen.

Vstupné je dobrovolné.

Srdečně zve občanské sdružení Benediktus