Děti ze školní družiny v městské knihovně edit delete

21.3.2013 | Soňa Zvolánková

Březen měsíc čtenářů využily i děti s paními učitelkami ze školní družiny a v úterý 19. března 2013 navštívily městskou knihovnu. Knihovnice  paní Zdena Lédlová děti seznámila s knihovnou a s tím, co vše je třeba, pokud by se chtěly stát čtenáři knihovny. Děti si poté vyplnily literární  kvízy a vyluštily křížovky s tajenkou. Na závěr si děti se zájmem prohlédly knižní fond v dětském oddělení a jako malou pozornost jim Soňa Zvolánková rozdala záložky do knih.