Nejlepší dětský čtenář roku 2013 byl oceněn edit delete

15.3.2013 | Soňa Zvolánková

Ve středu 13. března 2013 bylo Veronice Musilové za přítomnosti pana starosty Jana Martince, pana místostarosty Ing. Bohumíra Nikla, paní učitelky Anny Horákové a knihovnic paní Zdeny Lédlové a Soni Zvolánkové slavnostně předáno ocenění  "Nejlepší dětský Čtenář roku 2013 Městské knihovny ve Ždírci nad Doubravou". Veronika Musilová se stala čtenářkou dětského oddělení v roce 2008 ve svých necelých osmi letech. Od té doby je pravidelným návštěvníkem knihovny a v roce 2012 přečetla 78 svazků knih.

Čtenář roku 2013

Městská knihovna ve Ždírci nad Doubravou se rozhodla zapojit do akce Čtenář roku a vyhlásit nejlepšího dětského čtenáře naší městské knihovny. Vybraný NEJ čtenář knihovny byl zároveň přihlášen do dalšího kola Čenáře roku 2013. Pro výběr našeho „nejlepšího dětského čtenáře” zvolila městská knihovna dvě kritéria - počet půjčených (přečtených) knih a bylo přihlédnuto i k tomu, jak dlouho je čtenář vlastníkem průkazu dětského oddělení knihovny. Ve středu 13. března 2013 byl v Městské knihovně ve Ždírci nad Doubravou slavnostně vyhlášen dětský Čtenář naší městské knihovny. Ve středu 20. března 2013 se bude v Krajské knihovně Vysočiny Havlíčkův Brod (v sále Staré radnice) konat slavnostní vyhlášení Čtenáře roku 2013, konané pod záštitou RNDr. Marie Kružíkové, členky Rady Kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu a kultury.