Mladí hasiči v Údavech edit delete

23.2.2003 | Jiří Pavlíček

Sbor dobrovolných hasičů Údavy si v minulém roce ke stému výročí založení dal pěkný dárek - založili družstvo mladých hasičů. Do práce se zapojilo 13 dětí z Údav. Nelehké role vedoucí se ujala paní Olga Říhová.

Od založení oddílu 16.6.2002 se oddíl mladých hasičů pravidelně schází a poctivě se učí, zdokonaluje v hasičských dovednostech, sportuje, baví a úspěšně účastní hasičských soutěží. Jako klubovna jim slouží společenská místnost v bývalé škole a hřiště za školou. Jejich činnost

7.12.2002 členové oddílu složili slib a stali se oficiálními členy  Sboru dobrovolných hasičů Čech a Moravy. Svůj slib složila o vedoucí oddílu - paní Říhová.

V článku jsou použity materiály z kroniky mladých hasičů Údavy.