Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Ždírci n. D. edit delete

5.12.2017 | Bohumír Nikl

V sobotu 2. prosince proběhlo na náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Koňské spřežení běloušů pana Janovského přivezlo ke stromečku v kočáře Mikuláše, čerta a čtyři anděly. Za koňským spřežením přišel na náměstí lampionový průvod. Děti odpočítaly rozsvícení vánočního stromu a bohatý doprovodný program mohl začít.

Děti ze Sborečku Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou, pod vedením paní Pavlíny Málkové a paní Hanky Markové, zazpívaly několik vánočních písní a zarecitovaly vánoční básně. Pan starosta poprál všem přítomným hodně zdraví, štěstí a příjemně prožitý advent. Pan farář Pavel Seidl přednesl modlitbu, všem požehnal, současně posvětil vánoční strom a adventní věnce. Mikuláš společně s čertem a anděly rozdávali dětem dárky. Ke slavnostní atmosfeře přispěl i žesťový kvintet ze Žďaru, který zahral vánoční koledy. Celou akci, velice poutavě a příjemně moderovala paní Mirka Bažoutová. Návštěvníci akce mohli navštívit vánoční trhy. Výborný vánoční punč připravila se svým kolektivem paní Eva Martincová. Na závěr celé slavnostní akce spustil pan Zdenek Kalita ohňostroj. Po skončení hlavního programu zahrál se svou kapelou k tanci a poslechu Jarda Bilek.