Vítání občánků 2011 edit delete

10.5.2011 | Jan Martinec

Po dvaceti letech byla ve Ždírci n.D. obnovena tradice vítání nových občánků města. Tradici bylo možné obnovit díky výstavbě nové zasedací síně, kterou lze jednoduše upravit na síň obřadní a také díky iniciativě a ochotě pracovnic městského úřadu, oddělení matriky a evidence obyvatel a dětem ze základní školy a jejich paním učitelkám.
K prvnímu novodobému vítání občánků byly pozvány děti narozené v 1.pololetí 2010. V září letošního roku budou pozvány děti narozené v 2.pololetí 2010.