Vítání občánků města edit delete

9.5.2019 | Bohumír Nikl

V sobotu 4. května jsme na městském úřadě přivítali malé občánky našeho města a místních osad. Slavnostního vítání občánků se zúčastnilo celkem 13 dětí ročníku 2018, první pololetí. V krátkém kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy.