Počet obyvatel města k 1.1.2010 edit delete

13.1.2010 | Jan Martinec

1.1.2010          změna od 1.1.2009 a od 1.1.2000

Ždírec n.D.    2232        +51           +399
Horní Studenec  254         -7            -29
Benátky         161         -8             -8
Nový Studenec   117         -2            -40
Údavy           108         -4             +9
Nové Ransko     108         -3             +2
Kohoutov         81         +1            -10
Stružinec        53         +1             +5

město celkem:  3114        +29           +328