Významná životní výročí v roce 2012 edit delete

3.1.2012 | Jan Martinec

V roce 2012 se dožívají významných životních výročí tito spoluobčané:

99 let
paní Markéta Chalupová 

95 let    
pan Jan Špinar    

93 let
paní Helena Stehnová
paní Františka Kalitová 

90 let    
paní Božena Čeplová  
pan Jan Poříz
paní Vlasta Černá

Nejstarší občankou města je paní Markéta Chalupová, r.nar. 1913.