Jmenování Ždírce nad Doubravou městem edit delete

17.6.2001 | Jan Martinec

Obecní zastupitelstvo ve Ždírci nad Doubravou rozhodlo 16.února 1996 o podání žádosti Parlamentu České republiky na určení městem.

Výbor pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny PČR doporučil na své 25.schůzi dne 14.ledna 2000 po odůvodnění členem výboru Mgr.Radko Martínkem určit Ždírec nad Doubravou městem.

Předseda Poslanecké sněmovny PČR Ing.prof.Václav Klaus rozhodnutím č.49 určil s účinností od 19.ledna 2000 Ždírec nad Doubravou městem.

Dne 28.února 2000 převzali zástupci městské rady starosta p.Jan Martinec a člen rady p.Ivan Vomela z rukou předsedy Poslanecké sněmovny PČR p.Václava Klause dekret o určení Ždírce nad Doubravou městem.