Kroniky edit delete

Kronika obce, svazek II - 1946-1967 edit delete

Přepis ždírecké kroniky, II.svazku, zahrnujícího roky 1946-1967, vedené kronikářem panem Bílkem.
30.11.2010, Jan Martinec, rubrika Kroniky

Pamětní kniha obce ždírecké, I.svazek - 1932-1946 edit delete

Přepis pamětní knihy, vedené panem řídícím učitelem Antonínem Kolářem v letech 1932-1946.
29.11.2010, Jan Martinec, rubrika Kroniky

Kroniky a pamětní knihy edit delete

24.9.2003, Jan Martinec, rubrika Kroniky