Nejmladší město okresu Havlíčkův Brod edit delete

28.12.2001 | Jiří Pavlíček

Ždírec nad Doubravou, obec na úpatí Žďárských vrchů a Železných hor, ležící na Liběcké stezce a historické křižovatce zemských cest. První písemná zmínka o obci je z roku 1399, kdy jméno obce Ždírec je uváděno na seznamu obcí ve vlastnictví rytíře Epíka z Krucemburku.

Základní údaje o městě

Obyvatelstvo:

K 1.lednu 2002 mělo město 2830 obyvatel.

Město Ždírec nad Doubravou tvoří místní části Ždírec n.D. – 1856 obyvatel, Kohoutov – 89 ob., Benátky – 175 ob., Údavy - 114 ob., Stružinec – 51 ob., Nové Ransko – 119 ob., Horní Studenec – 281 a Nový Studenec – 145 obyvatel.

Obytné domy:

Obytné domy a většina budov v místní části Ždírec nad Doubravou byla budována od roku 1945. Zástavba města je řešena jednak rodinnými domy a dále převážně čtyřpodlažními budovami a nájemními byty. Ulice jsou pojmenovány od roku 1987. Pro názvy ulic jsou používána většinou historická, vžitá, pojmenování.

Od roku 1996 připravilo město k výstavbě v části Ždírec n.D. celkem 80 stavebních pozemků, na kterých jsou budovány rodinné domy.

V roce 1999 zahájilo město výstavbu 34 nájemních bytů. Bytový s 16 byty byl zkolaudován 4.ledna 2001. Dalších 18 bytů bude dostavěno do konce roku 2001. V přípravě je výstavba 4 bytových domů s celkem 32 byty v ulici Jižní.

Průmyslové podniky:

Ve Ždírci n.D. působí několik větších podniků, které zaměstnávají obyvatele města a okolních obcí.

DEKORA-Jeníček, a.s. – výroba nábytkových textilií, 330 zaměstnanců
Holzindustrie Schweighofer s.r.o. – pilařská výroba, 250 zaměstnanců
Slévárna a modelárna Nové Ransko s.r.o. – odlitky ze šedé litiny, hliníku a slitin mědi, výroby dřevěných a kovových modelů a modelového zařízení – 230 zaměstnanců
D&s s.r.o. – divize stavební a divize montáží zařízení pro potravinářství – 140 zaměstnanců
VZOR výrobní družstvo – výroba froté zboží a tkaných látek, 80 zaměstnanců
Wimmer ČR s.r.o. – výroba prvků k dřevostavbám, 50 zaměstnanců
WOODMETAL Kohoutov s.r.o. – 25 zaměstnanců

Technická infrastruktura:

V místních částech Ždírec n.D., Nové Ransko, Kohoutov, Benátky, Horní Studenec a Nový Studenec je vybudován vodovod. Ve všech částech města je kanalizační síť. Město má vybudovánu čistírnu odpadních vod. Kanalizační síť a ČOV je ve správě města.

Všechny místní části jsou 100% plynofikovány. Budovy obce jsou 100% vytápěny ekologickými palivy (zemní plyn, akumulační elektrické vytápění).

V obci je vybudováno kompletně veřejné osvětlení a síť místního rozhlasu.

Obchod, služby, zdravotnictví:

Síť obchodů a služeb vyhovuje potřebám občanů spádové oblasti Ždírecka s cca 6000 občany.

Čerpací stanice pohonných hmot s myčkou aut
6 restaurací a 2 hotely s kapacitou 45 lůžek
3 cukrárny s kavárnou
12 prodejen potravin, prodejna s průmyslovým zbožím, 4 prodejny textilu, 2 papírnictví, 2 prodejny s květinami, 2 prodejny s obuví a koženou galanterií a další menší prodejny s doplňkovým sortimentem.
Ze služeb jsou v městě zastoupeny všechny základní služby pro obyvatelstvo – opravna obuvi, chemická čistírna šatstva, fotoateliér, zakázková výroba nábytku, ve městě působí několik zámečníků, klempíř, instalatérů, zednických firem apod.
Ve městě má stálou ordinaci praktický lékař, zubní lékař a pediatr.
V celotýdenním provozu je masážní a kosmetické středisko.
Město provozuje Dům s pečovatelskou službou, kde zaměstnává 2 pečovatelky na plný pracovní úvazek.
Ve městě jsou 2 pošty, pobočka České spořitelny a.s., jednatelství České pojišťovny.
Město kino a kinosál je využíván pro kulturní akce.
Ve městě je profesionální Městská knihovna s působností okrskové knihovny pro oblast Ždírecka.

Nakládání s odpady:

Město má vyřešen komplexně program odpadového hospodářství. Svoz domovních odpadků zajišťuje firma ODAS Žďár n.S. Město provozuje sběrný dvůr s kompostárnou a má vybudováno celkem 13 stanovišť nádob na tříděný odpad.

Veřejná zeleň:

Město udržuje a neustále rozšiřuje plochy veřejné zeleně. Práci spojenou s údržbou zeleně, údržbu a opravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu, provoz ČOV a kanalizační sítě zajišťuje 7 zaměstnanců technických služeb.

Poloha Ždírce nad Doubravou:

Město Ždírec nad Doubravou leží na frekventované křižovatce silnic I/34, I/37 a II/345. Městem prochází železniční trať Havlíčkův Brod – Pardubice.