Pečeť obce ždírecké z roku 1835 edit delete

13.2.2012 | Jan Martinec

Věra Novotná při svém neutuchajícím bádání po historii našeho města objevila v Moravském zemském archivu v Brně v Urbáři Ždírce z roku 1835 obecní pečeť, na které je nápis WES ZDIRETZ. Na pečeti jsou znázorněny dva vinařské nože ze znaku Dietrichsteinů (Ditrichštejnů), držitelů velkostatku Polná-Přibyslav, jehož byl Ždírec součástí. Ve středu pečetě je vyobrazen rak. Je zajímavé, že symbol raka se na žádném dalším historickém dokumentu neobjevuje.