Poválečná historie edit delete

28.12.2001 | Jiří Pavlíček

Obec Ždírec, od roku 1951 Ždírec nad Doubravou, od roku 2000 město – sídlo na úpatí Žďárských vrchů a Železných hor, ležící na Liběcké stezce a historické křižovatce zemských cest. První písemná zmínka o obci je z roku 1399, kdy jméno Ždírec je uváděno na seznamu obcí ve vlastnictví rytíře Epíka z Krucemburku.

Obec byla do konce 2.světové války málo významným sídlem, kde žilo 800 obyvatel. Obživu zajišťovalo obyvatelstvu drobné zemědělství a tkalcovství.

9.května roku 1945 byla obec bombardována letadly Rudé armády. Většina domů v obci byla nálety bombardérů buď zničena, nebo poškozena. Také v důsledku této události vysídlila z obce bezprostředně po válce zhruba 1/4 obyvatel a počet obyvatel se snížil na zhruba na 600.

V poválečné obnově státu byly ve Ždírci podstatně rozšířeny původní tkalcovské dílny např. Jeníček - dnešní a.s.DEKORA-Jeníček, dále Korejtko, Šedivý, Lacina – textilní družstvo VZOR, zvětšen a modernizován byl pilařský závod Lesního družstva obcí – nyní největší pila v ČR Holzindustrie Schweighofer s.r.o. a Pujmanova strojírna – v současnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko s.r.o. Nové pracovní příležitosti přispěly k tomu, že obyvatelé chudých horských chalup z okolních vsí začali stavět ve Ždírci nové rodinné domky. Postupně tak vznikl “na zelené louce” nový Ždírec. Vývoj ve společnosti v padesátých létech způsobil, že nebyla realizována v plném rozsahu plánovaná poválečná výstavba obce, která počítala s výstavbou nového centra obce s obchody a dílnami řemeslníků. Bylo to ke škodě obce, která nemá v důsledku historických událostí typickou náves, nebo náměstí.

Změna ve společnosti po roce 1989 umožnila rychlý rozvoj služeb, sítě obchodů apod. Ždírec nad Doubravou se stává v posledních letech přirozeným centrem východní části okresu Havlíčkův Brod. Výhodná poloha Ždírce n.D. a podpora drobného podnikání přináší úspěchy v podobě trvalého zájmu menších a středních podnikatelů o výstavbu svých provozoven. Díky velice nízké nezaměstnanosti a stálému vytváření nových pracovních míst mají občané z okolních obcí a měst zájem usadit se trvale ve Ždírci nad Doubravou. V současnosti žije ve městě včetně místních částí 2800 obyvatel, z toho ve vlastní části Ždírec 1900.

Rozvoj Ždírce a vzrůstající význam sídla v regionu zejména v posledních deseti letech byl završen udělením titulu město dne 19.ledna 2000.

Jan Martinec, starosta města