Putování po archivech - Spolky ve Ždírci a okolí edit delete

13.11.2020 | Jan Martinec

Úvodem:

X. Spolky ve Ždírci
Druhá polovina 19. a první polovina 20. st oletí je označována jako zlatá doba českého spolkového života.
Založení spolku podléhalo zákonu z 15. listopadu 1867 č. 134 /1867 říšského zákoníkuo právě spolčovacím. Byla zavedena ohlašovací povinnost, to znamenalo, že dříve, než spolek zahá ji l svoji činnost, byl povinen ohlásit svůj úmysl Zemskému úřadu v Praze. Podle zákona bylo nutné úřadu zaslat sepsané stanovy v pěti exemplářích. Spolkový zákon také stanovil, co je třeba ve stanovách přesně vymezit a co všechno musí spolek dodržovat, aby nebyl Zemským úřadem rozpuštěn. V případě, že úřad do čtyř týdnů nevyjádřil proti založení spolku námitky, nabyl spolek právního trvání. Zemský úřad pak vrátil spolku stanovy s úředním potvrzením, že byl spolek vzat na vědomí.

Zajímavosti a údaje o spolcích, působících ve Ždírci a okolí, z archivu Státního okresního archivu Havlíčkův Brod pro čtenáře a všechny zájemce o nedávnou historii města a okolí připravila paní Věra Novotná.
Příspěvky jsou zveřejněny s laskavým svolením autorky.
Za její badatelskou činnost a pátrání v archivech po minulosti našich předků patří autorce velké poděkování.

Soubory ke stažení:
pdf 01_spolky.pdf 1.3 MB