RNDr. Alois Bratránek edit delete

23.11.2011 | Jan Martinec

RNDr. Alois Ladislav Mořic Bratránek, nar. ve Ždírci čp. 78 dne 22.února 1899

Významný český hydrolog, který již v letech 1933 - 1938 zpracoval řadu prací, které zásadně ovlivnily další vývoj československé hydrologie. Pečeť původnosti nesou četné hydrologické studie, které vypracoval, nebo jejichž zpracování vedl, např. pro regulační práce na úseku středního Labe, na soustavnou úpravu Váhu a Dunaje, na ohrazování východoslovenských řek, na vybudování soustavy nádrží pro zabezpečení Ostravy vodou, na ochranu města Prahy před povodněmi aj. Alois Bratránek zpracoval v širším měřítku výskyt povodní v ČR, časové průběhy povodní, metodu transformace průtoku při průchodu povodně nádrží za manipulace s uzávěry, metody předpovědi odtoku v období hydrologického sucha.