Ždírec nad Doubravou v roce 1995 edit delete

24.1.2001 | Jiří Pavlíček

Ždírec, obec na úpatí Železných hor a Žďárských vrchů, obec ve středu Evropy, nesoucí od roku 1953 přívlastek \"nad Doubravou\".

Ždírec nad Doubravou se díky výhodné zeměpisné poloze a dobrému dopravnímu spojení, ať již vlakovému, ale zejména automobilovému, v poválečném období velice rychle rozvíjel. Jestliže obec měla v roce 1945 necelých 700 obyvatel, bydlících ve 158 domech, má dnešní Ždírec téměř 3000 obyvatel (včetně místních částí Horní Studenec, Nový Studenec, Benátky, Údavy, Nové Ransko, Kohoutov a Stružinec), kteří žijí v 860 bytech. V samotném Ždírci žije nyní 1865 obyvatel.

Růst počtu obyvatelstva byl způsoben především růstem pracovních míst v podnicích sídlících v obci. I v současné době je patrný rozvoj zaměstnanosti. Pracovní příležitosti vytváří nyní především malí a střední podnikatelé, kteří podnikají zejména v dřevo a kovoprůmyslu. Současný počet pracovních míst v obci je odhadován na 1200. Díky tomu ve Ždírci prakticky neexistuje nezaměstnanost.

Ze Ždírce n.D. se, zejména díky průmyslu, stává v posledních letech centrum východní části havlíčkobrodského okresu. k tomu, aby byl Ždírec také centrem obchodu a kultury, je třeba ještě mnohé vykonat. Snahou obecního zastupitelstva a vedení obce je vytvořit pro rozvoj podnikání a pro spokojený život občanů obce vše potřebné.

Před zahájením je výstavba průmyslové zóny, kde vybudují místní podnikatelé na 8 ha pozemků nové areály svých firem. Tím dojde opět k rozšíření pracovních příležitostí. Obec připravuje intenzívně pozemky pro výstavbu zhruba 40 rodinných domků a výstavbu domu se sociálními malometrážními byty, určenými zejména pro starší či osamoceně žijící spoluobčany. Pro trvalý rozvoj bytové výstavby bylo nutné vybudovat některá zařízení. V roce 1994 byl zprovozněn nový vodojem. Původní vodojem, který postavili naši předchůdci těsně po válce, již nestačil potřebám velké obce. V roce 1993 byl vybudován kanalizační sběrač, nutný pro výstavbu čistírny odpadních vod. Výstavba vlastní čistírny byla zahájena letos. V roce letošním a příštím bude vybudována většina rozvodů zemního plynu ve Ždírci. Rozvody zemního plynu budou do roku 1998 postupně realizovány také na Novém Ransku, Kohoutově a Benátkách. Pro místní části Údavy a Stružinec je připravována výstavba tolik potřebného vodovodu. Pro oblast Studence je budován pouze za obecní peníze televizní převaděč, díky kterému také občané Studence a okolí na vlastní oči vidí kvalitní TV signál. Ve všech místních částech obce jsou postupně stavěny neprašné asfaltové vozovky. Cílem je, aby v roce 1997 nebylo občana, který se při cestě z domova bude brodit blátem (snad mimo studeneckých samot).

Výčet akcí by byl sáhodlouhý a není smyslem uvádět vše, co obecní zastupitelstvo pro občany, a také zároveň sebe koná.

Je stále ještě dost \"bílých míst\" na mapě Ždírce, která je potřeba zaplnit. Co nám nejvíce ve Ždírci chybí? Jistě mnohé, a co člověk nebo určitá věková skupina občanů, to jiný požadavek. Pravděpodobně nejvíce chybí společenský sál, lékaři ordinují roztroušeni po celé obci, ve Ždírci není slušné koupaliště...

Základ rozvoje obce položili již naši předchůdci, ti, kteří v poválečných letech vystavěli nový Ždírec doslova z trosek. Ždírec nad Doubravou má všechny předpoklady k tomu, aby zde lidé žili spokojený život. Je však třeba stále naslouchat hlasu občanů a plnit jejich oprávněné a splnitelné požadavky a vytvářet pro tento spokojený život co nejlepší podmínky.