Povodňový plán města Ždírec nad Doubravou edit delete

3.7.2013 | Jan Martinec

Povodňový plán města byl vytvořen v roce 2006, řádně projednán a schválen dotčenými orgány státní správy, správci dotčených sítí a zastupitelstvem města. Z povodňového plánu je zřejmé, že nová zástavba města není nijak ohrožena záplavovými jevy a požadavek pojišťoven na zvýšené pojistné z důvodů zvýšeného rizika ze záplav je u naprosté většiny domů ve Ždírci, ale i v místních částech města nedůvodný. Povodňový plán (originál) je uložen na městském úřadu a je dle potřeby k dispozici vlastníkům nemovitostí.

Soubory ke stažení: