Kontejner na elektroodpad edit delete

4.4.2011 | Bohumír Nikl
Červený kontejner, umístěný v Družstevní ulici je určen k odkládání menších elektrospotřebičů a baterií.

Červený kontejner na elektrozařízení.

Město Ždírec nad Doubravou ve spolupráci se společností ASEKOL, s.r.o., Praha se snaží usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení.

V roce 2008 byl v přízemí budovy městského úřadu umístěn E-box. Do této sběrné nádoby patří veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti, baterie a akumulátory (s výjimkou zářivek) např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další. E-box je ekologickým a ekonomickým řešením sběru drobných elektrozařízení, které ASEKOL nabízí všem obcím, posledním prodejcům, klientům a velkým institucím. Počet E-boxu chceme v letošním roce zvýšit.

V loňském roce umístila na sběrný dvůr firma ODAS Žďár n. S. E-domek. E-domek je uzamykatelný ocelový přístřešek pro zpětný odběr elektrozařízení, opatřený posuvnými dvoudílnými vraty.

Od 1. dubna letošního roku bude umístěn na sběrném místě Spojovací 304 (u náměstí) stacionární kontejner (červený) na elektrozařízení. Do stacionárních kontejnerů patří drobná elektrozařízení z domácnosti, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Obsahují také samostatný box na baterie a akumulátory.Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci elektrozařízení.

Stacionární kontejnery usnadní občanům odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči nemusí až na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených nádob.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.