Nefunkční světelné zdroje a vysloužilé elektro sbírá EKOLAMP edit delete

30.4.2021 | František Němec

Vysloužilé zářivky, úsporné žárovky LED žárovky či přímo žhavené žárovky včetně halogenových, dále fény, vysavače nebo rychlovarné konvice rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad.

Nejen, že se vysloužilá elektrozařízení dají opětovně využít a recyklovat, ale úsporné zářivky navíc obsahují i malé množství rtuti, a proto nesmí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.


Úsporné žárovky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty

Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných zdrojích obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty. Sklo se používá zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého byly světelné zdroje vyrobeny.
Odneste je „do sběru“

Pokud teď přemýšlíte, jak s vysloužilým elektrozařízením či žárovkou naložit a kde je odevzdat k recyklaci, máte tyto možnosti.
Vysloužilý světelný zdroj můžete odevzdat v elektro obchodě při nákupu nové žárovky. Také nefunkční zářivku, wolframovou, halogenovou či LED žárovku odneste spolu s dalším elektroodpadem do sběrného dvora ve Ždírci nad Doubravou, (Ke Stadionu 692). Obsluha sběrného dvora je zdarma převezme a vloží do speciálních sběrných nádob. Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.

 

Trubicové zářivky nenechávejte opřené o červené kontejnery s elektroodpadem! Hrozí jejich rozbití a poškození životního prostředí toxickými látkami.

 

Chraňme své životní prostředí! Děkujeme.

Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

 

Vysloužilé zářivky patří na sběrný dvůr