Informace o svozu bioodpadu edit delete

10.11.2017 | Bohumír Nikl

Poslední letošní svoz bioodpadu z nádob 240 l z domácností proběhne v pondělí 13. listopadu.

Kontejnery 1.100 l na sběrných místech budou naposled vyvezeny v úterý 21. listopadu. Následně budou svezeny ze sběrných míst.