Kam putují odpady? edit delete

15.9.2005 | Jiří Pavlíček

Kompostovatelný odpad je kompostován na místní kompostárně.

Elektrotechnika domácí spotřebiče je dopravována do demontážního závodu firmy ODAS ve Veselíčku. Lednice jsou předávány do odborného demontážního závodu.

Kovy jsou soustřeďovány na sběrném dvoře firmy ODAS ve Žďáru nad Sázavou a poté předávány zpracovatelským firmám.

Nebezpečné odpady jsou předány oprávněným firmám k dalšímu zpracování či uložení na speciálních skládkách nebezpečných odpadů.

Směsný komunální a velkoobjemový odpad je ukládán na okolní skládky, podle tras svozových firem jsou využívány především skládky v Srní u Hlinska a Ronov nad Sázavou, méně již Nasavrky. Skládka Lapíkov (u Chotěboře) není pro odpady ze Ždírce n.D. v současné době využívána. Uložení odpadů na skládku je až ta poslední možnost.