MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2012 - STŘÍBRNÁ MEDAILE edit delete

30.11.2012 | Jan Martinec

V soutěži Kraje Vysočina a spol. EKO-KOM a.s. MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2012 se naše město v hlavní soutěži umístilo na krásném 2.místě. Zásluhu na výborném výsledku a s ním spojené odměně 35 tis.Kč mají zejména občané, kteří se aktivně zapojují do třídění odpadů, školní děti, které sbírají starý papír a všichni zaměstnanci města a sběrného dvora, kteří odpadové hospodářství spravují.
DĚKUJEME!!!