Odpady s obsahem azbestu na sběrném dvoře edit delete

5.6.2020 | František Němec

Firma AVE CZ oznamuje změny v odběru nebezpečného odpadu s obsahem asbestu.

Odpad bude odebrán pouze v zabaleném stavu. Možností balení je více. Pytel na suť, velkoobjemový pytel, tzv. big bag nebo poskládání na paletu a zabalení strečovou fólií.

Pokud bude odpad přivezen v nebaleném stavu, nebude od občanů přijat.

Opatření firma AVE CZ zavádí s okamžitou platností z důvodu ochrany zdraví osob pohybujících se v okolí shromaždiště tohoto odpadu, kdy při jakékoliv manipulaci hrozí uvolnění asbestových vláken do okolí a způsobení vážného poškození plic.

Platební podmínky zůstavájí stejné, poplatek za likvidaci  si občan hradí sám.