Poplatek za odpady edit delete

Od 1.1.2021 platí nová Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.Hlavní změnou v nové vyhlášce je výše poplatku, který je pro poplatníky navýšen o 24 Kč za rok. Poplatek pro osoby s trvalým pobytem je splatný ve dvou splátkách do 30.4.2021 a do 31.10.2021. Platba probíhá přes SIPO, na pokladně městského úřadu nebo převodem dle obdržené popštovní poukázky.

Případné dotazy k platbě poplatku zodpoví paní Ivana Niklová - tel: 569 694 483,  niklova.i@zdirec.cz