Přehled o množství vytříděného domovního odpadu v roce 2011 edit delete

24.7.2012 | Jan Martinec

Společnost EKO-KOM předala městskému úřadu údaje o množství vytříděného komunálního odpadu (KO) na území města Ždírec nad Doubravou v roce 2011.

Z KO bylo vytříděno celkem 181.965 kg odpadu a do městské pokladny převedla spol. EKO-KOm částku 640.458,-Kč. O uvedenou částku se snížily náklady města na likvidaci KO a i také proto zůstává poplatek za likvidaci komunálního odpadu na osobu a rok pod hranicí 500,-Kč.