Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad, podzim 2011 edit delete

11.10.2011 | Jan Martinec

 

27. 10. 2011 – 4. 11. 2011
Nové Ransko – u prodejny
Horní Studenec – u kulturního domu
Nový Studenec – u autobusové zastávky

4. 11. 2011 – 9. 11. 2011
Údavy – u autobusové zastávky
Stružinec – na stanovišti kontejnerů
Kohoutov – u požární nádrže
Benátky – u hasičské zbrojnice

Objemný odpad, který lze do kontejnerů uložit: staré koberce, linolea, matrace, drobný nábytek, umyvadla, toalety apod. Do kontejnerů na objemný odpad nepatří stavební suť, železný šrot, pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad jako např. zářivky, výbojky, autobaterie, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.