Přistavení velkoobjemových kontejnerů, duben/květen 2012 edit delete

6.4.2012 | Jan Martinec

 

Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v místních částech Ždírce n. D. v těchto termínech:

20. 4. - 27. 4. 2012

Nové Ransko - u bývalé prodejny

Horní Studenec - u kostela

Nový Studenec - u autobusové zastávky


27.4. - 2.5.2012

Údavy - na návsi

Stružinec - na návsi

Kohoutov - u požární nádrže

Benátky - u hospody

 

Objemný odpad, který lze do kontejnerů uložit: staré koberce, linolea, matrace, drobný nábytek, umyvadla, toalety apod. Do kontejnerů na objemný odpad nepatří (stavební suť, železný šrot, pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad jako např. zářivky, výbojky, autobaterie, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné).