Rozšíření sběru bioodpadu ve Ždírci n.D. edit delete

8.10.2015 | Jan Martinec

Město Ždírec nad Doubravou koncem roku 2014 zakoupilo z dotací z Operačního programu Životního prostředí na projekt „Separace a svoz bioodpadů ve městě Ždírec nad Doubravou“, univerzální nosič komunálních nástaveb F100X Bonetti 4x4 a 5 kusů kontejnerů o objemu 4 m3.

Smyslem realizace záměru bylo zkvalitnění nakládání s odpady, zajištění zvýšení úrovně třídění odpadů v této oblasti a zároveň snížení produkce směsného komunálního odpadu i objemného komunálního odpadu, který je v současnosti ukládán na skládky.

V letošním roce jsme měli v plánu svoz a separaci bioodpadů dále rozšířit. Bylo vypsáno výběrové řízení na velkoobjemový kontejner s bočním vyklápěním 1.100 l nádob na bioodpad, 5 ks kontejnerů 4m3 a 8 nádob 1.100 l na bioodpad. Výběrové řízení vyhrála firma Redox Bohemia, s.r.o., Ostrava-Vítkovice. Cena celé zakázky byla 737.616,- Kč. Dotace z OPŽP činí celých 90%.

V měsíci září vše firma Redox Bohemia, s.r.o., pro město Ždírec n. D. dodala. V nynější době už komunální automobil Bonetti s velkoobjemovým kontejnerem vyváží ve Ždírci n. D. bioodpad z nádob 1.100 l. Tento bioodpad je odvážen na bioplynovou stanici a kompostárnu Zemědělské a.s. Krucemburk.