Sběr kovových obalů a drobného kovového odpadu edit delete

22.8.2018 | Bohumír Nikl

Od srpna 2018 mají občané možnost třídit a odkládat kovové obaly a jiný drobný kovový odpad z domácností do nových sběrových nádob. Jsou to zelené plastové kontejnery 1.100 l označené nálepkou kovové odpady. Tyto nové kontejnery se nacházejí ve Ždírci nad Doubravou na stanovištích kontejnerových stáních v ulici Jižní a v ulici Ve Vilkách. Celkem již máme rozmístěno 6 kontejnerů na drobné kovové odpady. Další kontejnery jsou v ulici Spojovací, v Horním Studenci u KD, na Benátkách a na Novém Ransku.
Do nádob na sběr kovů můžete vkládat čisté plechovky od potravin a nápojů, čisté tuby a víčka, staré hřebíky a další drobný kovový odpad. Nevhazujte sem obaly znečištěné barvou nebo chemickými látkami, ty patří do nebezpečného odpadu.