Sběr starého papíru proběhne ve středu 15. ledna edit delete

13.1.2014 | Bohumír Nikl

Město Ždírec nad Doubravou společně se ZŠ a MŠ Ždírec n. D. od listopadu 2011 společně organizují sběr starého papíru. Každý rok je uspořádáno celkem 10 kol sběru. Při sběru starého papíru vydatně vypomáhají zaměstnanci Služeb města Ždírec n. D. při obsluze kontejnerů. Peníze za sběr starého papíru Město Ždírec n. D. vždy převede na účet Sdružení rodičů.

V roce 2013 bylo sebráno 49.594 kg starého papíru a Město Ždírec n. D. převedlo na účet Sdružení rodičů 120.000,- Kč. Od začátku společné akce bylo celkem sebráno 107.634 kg starého papíru a na účet Sdružení rodičů bylo převedena finanční částka ve výši 237.000,- Kč.

Peníze z účtu Sdružení rodičů jsou používány na zdokonalení výuky cizích jazyků ve třídách, na jízdné na okrskové a okresní soutěže, jak znalostní, tak sportovní. Dále jsou finanční prostředky používány na ceny na sportovní dny a karnevaly, na ceny na projektové dny pro soutěžící družstva, jako Den země, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, na Den dětí a Mikuláše a na ceny za sběr papíru, kde byli hodnoceni nejlepší jednotlivci a nejlepší třídy.

Poděkování zaslouží děti, rodiče, učitelé a všichni ostatní, kdo při sběru starého papíru pomáhají.

Třiďme odpad, vyplatí se to.