Provoz sběrného dvora a výkupny druhotných surovin v roce 2011 edit delete

4.5.2011 | Bohumír Nikl

Kompostárna – ukládání dřevního odpadu a trávy

                 duben-říjen            listopad-březen

Pondělí    13.00 – 17.00          13.00 – 16.00
Středa      13.00 – 17.00          13.00 – 16.00
Pátek       13.00 – 17.00           13.00 – 16.00
Sobota     08.00 – 11.00           08.00 – 11.00

Mimo uvedenou dobu v úterý a čtvrtek též od 6.00 do 15.00,
po předchozí domluvě na tel.: 569 694 024 a 602 493 451.


Ukládání výkopové zeminy
Na úložiště zeminy po předchozí domluvě
na tel.: 569 694 024 a 602 493 451

Stavební odpad
Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MěÚ,
tel.: 569 694 436, 569 694 024 a 602 493 451.