Sběrný dvůr, výkupna druhotných surovin a kompostárna edit delete

15.9.2005 | Jiří Pavlíček

Sběrný dvůr a sběrná místa mají velký a nesporný význam pro celý systém nakládání s komunálním odpadem, zejména pro objemný odpad, nebezpečné složky odpadu, odpad ze zeleně, stavební odpady apod.

Sběrný dvůr našeho města je zřízen především pro odkládání velkoobjemových nebo nebezpečných složek komunálních odpadů. Pracovníci sběrného dvora vám ochotně pomohou s řešením každého problému týkajícího se odpadů.

Do sběrného dvora PATŘÍ:

Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.

Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, ovoce a zeleniny, slupky apod. Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata.

Objemné odpady: nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, sporáky, pračky apod.

Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, tiskárny, mikrovlnné trouby, ledničky apod.

Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě.

Nebezpečné odpady: zářivky, výbojky, galvanické články (baterky), pneumatiky, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.