Směsný komunální odpad edit delete

Směsný komunální odpad je vyvážen ze sběrných nádob jednou týdně zpravidla ve středu.

 

Pozor! Do popelnice na směsný komunální odpad některé odpady NEPATŘÍ!

Pokud fyzická osoba odkládá odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému v rozporu s obecním systémem (na jiná místa, do jiných kontejnerů apod.), dopouští se mj. přestupku podle zákona o odpadech, za který mu lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Dle povahy odpadu (např. nebezpečný odpad) se může jednat i o jiné, závažnější, skutkové podstaty přestupku, za něž lze uložit i vyšší sankce.