Svoz bioodpadu edit delete

27.11.2014 | Bohumír Nikl

Pěkné podzimní počasí bylo i v listopadu, proto poslední svoz bioodpadu bude v pondělí 1.12.2014. Po tomto vývozu bioodpadu budou všechny biokontejnery 1100 l vyčištěny a odvezeny na sběrný dvůr. Bikontejnery na svozová místa budou rozvezeny zase až v jarních měsících příštího roku.

Biokontejnery 240 l už využívá ve Ždírci n. D. více jak 120 domácností a myslím si, že ke spokojenosti. Tyto bikontejnery zapůjčujeme do domácností bezplatně. Svoz těchto  nádob na bioodpad, bude i v zimních měsících dle požadavků obyvatel.

Objednávky na biokontejner 240 l jsou přijímany přímo na městském úřadě nebo na tel. čísle 569 694 433.