Třídění odpadů edit delete

Jak třídit edit delete

15.9.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Třídění odpadů

Stanoviště nádob na tříděný odpad edit delete

v současné době je ve Ždírci n.D. a místních částech 22 stanovišť na tříděný odpad
15.9.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Třídění odpadů