Jak třídit edit delete

15.9.2005 | Jiří Pavlíček

PLASTY

Co PATŘÍ do nádob na plasty:
Plastové obaly, sáčky, fólie, plastové sáčky od mléka, kelímky od jogurtů a dalších mléčných výrobků, PET lahve od nápojů, plastové obaly od spotřebního zboží, polystyrén, výrobky z plastů. Obaly od potravin musí být čisté, z kelímků od jogurtů a mléčných výrobků odstraňte hliníkové víčko. Do těchto nádob dávejte i nápojové kartony (Tetra packy, povoskované obaly, krabice od mléka a ostatních nápojů).

Co NEPATŘÍ do nádob na plasty:
Sklo, papír, kovy, textil, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji apod.

Obaly z plastů jsou obvykle označeny takto:

PAPÍR

Co PATŘÍ do nádob na papír:
Noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartony, krabice, kancelářský papír, knihy, sešity, čistý obalový papír, papírové ubrousky atd. Velké krabice rozložte na menší části.

Co NEPATŘÍ do nádob na papír:
Krabice od mléka a ostatních nápojů – kombinované vícevrstvé obaly, tzv. Tetra pack, uhlový papír („kopírák“), voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, obvazy, hygienické potřeby, použité plenky, sklo, plast, textil, nebezpečný odpad.

Obaly z papíru jsou obvykle označeny:

BÍLÉ SKLO

Co PATŘÍ do nádob na bílé sklo:
Skleněné bílé (průzračné) láhve od nápojů, jiné bílé sklo.

Co NEPATŘÍ do nádob na bílé sklo:
Keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem, automobilová skla, tabulové sklo, plasty, papír a ostatní odpady.

Obaly ze skla jsou obvykle označeny:

BAREVNÉ SKLO

Co PATŘÍ do nádob na barevné sklo:
Skleněné barevné láhve od nápojů (většinou zelené nebo hnědé), tabulové sklo (z oken apod.), jiné barevné sklo.

Co NEPATŘÍ do nádob na barevné sklo:
Keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem, automobilová skla, plasty, papír a ostatní odpady.

Obaly ze skla jsou obvykle označeny: