Stanoviště kontejnerů na separovaný sběr edit delete

21.2.2007 | Jan Martinec

Počet stanovišť kontejnerů na separovaný sběr od 1.únor vyšší

Město obdrželo další z grantů z Fondu Vysočiny, které podporují rozšíření sítě kontejnerů na separovaný odpad. Díky tomu přibyly na některých stanovištích další kontejnery na papír, plasty a sklo. Zaměstnanci města vytvořili na Jižní ulici, v oblasti nové bytové výstavby úplně nové stanoviště kontejnerů.

V současné době je na území města celkem 25 stanovišť kontejnerů, z toho v samotném Ždírci 13 a v místních částech dalších 12. Největším stanovištěm, v pořadí 26., je sběrný dvůr, provozovaný firmou ODAS ODPADY Ždár n.S.

Na všech stanovištích je celkem umístěno 132 kontejnerů. Naprostá většina stanovišť je vybavena standardně kontejnery na sklo bílé a barevné, modrým kontejnerem na papír a žlutým kontejnerem na plasty a nápojové kartony.

Město bude i nadále doplňovat stanoviště o kontejnery podle aktuální situace v třídění odpadů a vzhledem k cyklu vyvážení.


Přehled o třídění odpadů:


rok                    2000    2003    2006

odpady celkem v tunách 421,83  683,2  869,54

z toho:

plasty                  21,07   27,19  41,21

papír                   11,85   23,49  43,59

sklo                    37,5    72,3   44,09

komunál                321,26  473,6  607,46