Stanoviště nádob na tříděný odpad edit delete

15.9.2005 | Jiří Pavlíček

Ždírec nad Doubravou

1. ulice Družstevní u domu čp.304 (náměstí)
2. ulice Školní u školní jídelny čp.77
3. ulice Chrudimská u moštárny čp.57
4. křižovatka ulic Hamerská a Příčná u čp.387
5. ulice Lipová, prodejna potravin čp.145
6. ulice Zahradní u zahrádkářské kolonie
7. sběrný dvůr a kompostárna, Ke Stadionu ev.č.50
8. ulice Ke Stadionu, u sportovního areálu
9. ulice Ve Vilkách, parkoviště u čp.520
10. křižovatka ulic Na Výslunní a Jižní, u trafostanice
11. ulice Spojovací u domu čp. 483
12. ulice Nad Řekou, u nového domu s pečovatelskou službou, čp. 560 (v přípravě)

Nové Ransko
1. prodejna se smíšeným zbožím

Horní Studenec
1. kulturní zařízení čp.14
2. prodejna potravin Jednota

Nový Studenec
1. autobusová zastávka Nový Studenec

Benátky
1. prostor u hasičské zbrojnice
2. prostor u prodejny se smíšeným zbožím

Kohoutov
1. autobusová zastávka Kohoutov

Údavy
1. hasičská zbrojnice

Stružinec
1. hasičská zbrojnice
2. zastávka ČD